Rakennusriidat

Rakennusriidat ja rakennuttamisen tukipalvelut

Rakennustöissa saattaa eri syistä tulla näkemyseroja rakennuttajan ja rakentajan välillä. Ratkaisuun tulisi ensisijaisesti päästä neuvottelemalla ja sopimalla. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu ja erimielisyyksiä voidaan joutua ratkomaan oikeudessa ja mikäli on kysymys julkisesta hankinnasta, jotka pääosin tehdään verovaroin, niitä ratkotaan markkinaoikeudessa. 

Lietopin Matti Metsistöllä on kokemusta ja näkemystä asioista joissa tarvitaan asiantuntemusta kun asioidaan viranomaisten kanssa. Paperisodan voit jättää ammattilaiselle hoidettavaksi.

Voit pyytää apua myös muissa rakentamiseen liittyvissä asioissa, joissa tarvitset asiantuntijaa viranomaisten kanssa asioidessasi tai kun pyrkimyksenä on löytää sopimusratkaisu ongelmatilanteisiin.

Julkinen hankinta

Valtion, kuntien ja muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa noudattaen hankintasääntöjä. Oikea hankintamenettely on tärkeää, koska virheellinen hankintamenettely voi johtaa hankinnan keskeyttämiseen, korvauksiin ja ainakin viivästymiseen, mikä ei ole kenenkään etu.