Laskentapalvelut

Rakennushankkeen kannattavuuden ja kustannusten laskenta

Rakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä ovat erilaiset suunnitelmat, laskennat ja urakkatarjouslaskelmat. Realistisen budjetin laatimiseen tarvitaan numeroiden lisäksi myös kokemusta ja rakennusalan tuntemusta.

Kustannussuunnittelu - kustannuslaskelma - määrälaskenta

Kustannussuunnittelu voi säästää rakennushankkeessa merkittävästi kustannuksia, ilman että se vaikuttaa huonontavasti lopputulokseen. Hankkeen hintaan on mahdollista vaikuttaa jo heti alkumetreillä.

Kunnat ja kuntayhtymät saavat kustannussuunnittelusta ja kustannuslaskelmista realistisen arvion onnistunutta budjetointia tavoiteltaessa. Kustannusten suunnittelu ja laskenta voidaan tehdä myös arvioitaessa erilaisia vaihtoehtoja. Kustannuslaskelma kertoo, paljonko hankkeelle budjetoidaan.

Rakennusliikkeille kustannuslaskenta ja kustannussuunnittelu säästää aikaa ja rahaa, kun voi keskittyä itse rakentamiseen, ja jättää tämän työn ammattilaiselle. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Urakkatarjouksia varten tarvitaan kustannuslaskentaa.

Omakotitalorakentaja voi pyytää kustannussuunnittelua ja määrälaskentapalvelua mm. pankkia varten, silloin kun halutaan tuoda esille yksityiskohtainen selvitys rakennushankkeesta. Omakotitalorakennusten lisäksi Lietop tekee joka vuosi kustannuslaskelmia maatilarakennuksista, maanrakennustöistä ja purku-urakoista.

Turvaa rakennushankkeesi onnistuminen ennakoivalla kustannussuunnittelulla ja kustannuslaskelmalla.